Fredag d. 15. marts 2019, kl. 17:30

Fredagsfamilier mødes i konfirmandstuen. Besøg af volontører fra kirke til kirke

Kontaktperson Lene Yde, tlf. 2559 8124 - lene_yde@hotmail.com

Sted
Konfirmandstuen