Kirkebladet

Kirkebladet for vore sogne udkommer fire gange om året ultimo juni, ultimo september, midten af december, ultimo marts. Den leveres hos alle husstande i vore sogne som indstik i Ikast avis. Samt ligger i begge kirker. I Kirkebladet kan du læse om gudstjenester, aktiviteter, årets gang i vores sogne, de kirkelige organisationer, samt et indlæg fra sognepræsten. 

Næste deadline er d. 27. maj.  Alt materiale til Kirkebladet skal sendes til Kordegn Karen Marie Andersen 

 

2. kvt. 2019

1. kvt. 2019

4. kvt. 2018

3. kvt. 2018

2. kvt. 2018

1. kvt. 2018