I dette skoleår er der pt. afholdt 3 musikalske legestuer for hhv. Gludsted Børnehus (yngste gruppe) & Gludsted Dagpleje, Thorlund Friskoles Vuggestue og Ejstrupholm Dagpleje & Ejstrupholm Vuggestue


I december vil alle børn blive tilbudt at deltage i julegudstjenester tilpasset deres aldersgrupper i hhv. Gludsted og Ejstrup Kirke

I foråret vil børnehaverne blive inviteret til musikalsk legestue på skift, ligesom der vil blive afholdt en legestue for tumlinger i begge kirker.

Alle er velkomne til de legestuer, man måtte ønske – også familiemedlemmer med børn indbydes.

Følg bl.a. med i lokalavisen under kirkens arrangementer.