I adventstiden har vi fået den tradition at holde De ni læsninger.

    Det er en aften gudstjeneste, hvor vi synger advents og julesalmer,
    og ni personer fra menigheden læser ni bibelske tekster, som fortæller
     hele den kristne historie fra skabelsen, over profetier af Jesu fødsel til
     Jesu fødsel og genkomst.