Skole-Kirke samarbejde

Skole-Kirke-Projekter og Skole-Kirke-Besøg

Kirkerne og skolerne i Ejstrup og Gludsted har en god og lang tradition for et godt og udbytterigt samarbejde.

Dette samarbejde består blandt andet af:

Skole-Kirke-Besøg:

Skole-Kirke-besøg er, hvor de enkelte årgange på eget initiativ henvender sig til kirken for at aflægge et besøg i kirken. Det kan være som del af et emneforløb ifm. højtider – eller det kan være del at et tema-forløb på skolen, eller som et besøg i kirken med fokus på fx: Kunst i kirken, kristne symboler, ”på opdagelse i kirken” mm.