Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsmøde

Menighedsmøde og sangaften d. 2. november 2022

I Gludsted sognegård, Smedebækvej 30

Der synges både nye og gamle sange, kendte og ukendte. Kirkemusiker Kirsten Viftrup Søndergaard medvirker.

Efterfølgende menighedsmøde hvor menighedsrådet fortæller om årets gang og kommende planer

Hvordan kan Gludsted og Ejstrup kirker bedst være kirke for alle?

Menighedsrådet er vært ved et lettere traktement

 

 

Menighedsmøde  og sangaften 2021

blev afholdt tirsdag d. 23. november 

Velkomst og orientering om aftenen ved menighedsrådsformand Hans Erik Møller
Der var ialt 27 fremmødte

Diakoniudvalget ved Helene Hansen:
Diakoni er  "kirkens hænder", det vi gør!
Helene fortalte om Litteraturklubben, "Herreværelset", om kirkekaffe der starter igen efter nytår samt Diakoniprojekter i samarbejde med Ikast -Brande kommune.

Kirke- og kirkegårdsudvalget ved Annette Magnussen:
Orientering om graverhus, kirkegårde, gamle gravsten, belægning ved kapellet i Ejstrup og køleanlæg i samme.

Økonomi ved Karen Marie Andersen:
Orientering om budget og regnskab 2020. Fint billede på hvad menighedsrådet bruger pengene på.
Budget og tillægsbevillinger for 2021 blev gennemgået.

Spørgsmål og input fra de fremmødte tages op på næste menighedsrådsmøde.

Efter ost og rødvin blev der sunget sange fra den nye højskolesangbog med Kim ved klaveret.

Jens Erik Skals sluttede aftenen af med en flot afskedstale til Kim, der stopper som organist pr. 1. dec.

Tak for i aften ved Hans Erik Møller

                                                                                 Annette Magnussen

 

 

Hvordan kan Gludsted og Ejstrup kirker bedst være kirke for alle?
Har du nogle ideer til, hvordan vi bruger kirkerummene og konfirmandstuen?
Er der noget vi gør, som vi kan gøre bedre eller anderledes?

Kom og bidrag til samtalen med dine ideer og spørgsmål, når vi mødes 23. november kl. 19.
Vi mødes i konfirmandstuen, finder sangbøgerne frem, og vi synger både nye og gamle, kendte og ukendte sange. 
 

Menighedsrådet serverer rødvin og ost.

Derefter vil menighedsrådet fortælle om årets gang og projekter ved vore kirker.
Regnskabsføreren vil derefter afsløre, hvordan vi mon får råd til alle aktiviteterne.

Alt sammen en mulighed for at få mere at vide om, hvad din kirke er og ikke mindst få en snak om, hvad de kan være - velmødt

 
Menighedsmøde blev afholdt søndag d. 23. august 2020 efter gudstjenesten hvor der også var orientering om nyt kunstværk. Det var i Gludsted kirke i forbindelse med orienteringsmødet vedr. menighedsrådsvalget, som finder sted i efteråret 2020. 

Flere kom til orienteringsmødet og hørte om arbejdet i menighedsrådet og om hvordan menighedsrådsvalget skal foregå. Vi håbede, at interesserede vilel komme bredt fra lokalsamfundet. Vi har brug for hjælp til at rekruttere mulige kandidater med forskellige kompetencer og som kan repræsentere forskellige dele af samfundet. Det skaber nemlig de mest effektive og demokratiske menighedsråd. Der vil være mulighed for at bidrage til det kirkelige arbejde, for at tage ansvar for et aktivt medborgerskab, men også mulighed for at udvikle sig og at lære nye kompetencer. Uanset om du er en "måske" kandidat eller bare interesseret, så kom flere og hørte mere til orienteringsmødet.

læs mere om menighedsrådsvalget på menighedsrådsvalg

Menighedsrådet vil fortælle om årets gang og projekter ved vore kirker bl.a. graverhus i Ejstrup, orgel i Gludsted, sogneudflugt som dagstur, unge event med Nørre Snede og Klovborg og meget mere.
Kassereren vil afsløre, hvordan vi mon får råd til alle aktiviteterne.
Alt sammen en mulighed for at få mere viden om, hvad dine kirker er og ikke mindst få en snak om, hvad de kan være.

Menighedsrådet

 

 

Menighedsmøde

Én gang om året skal menighedsrådet invitere til et møde for menigheden, hvor der bliver fortalt om arbejdet i menighedsrådet og hvor regnskabet bliver fremlagt. Det blev tirsdag d. 23/10 2018 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Formanden Hans Erik bød velkommen til menighedsmøde, som startede med fællessang med ønskesange fra højskolesangbogen. Organisten Kim Jørgensen blev lokket til at spille både sange og salmer, mange kendte han, men der var også udfordringer med sange, som han aldrig har spillet før. Men det gik rigtig godt, for Kim har utrolige musikalske evner.

Så blev der fremsat dejlig ostebord med rødvin og selvfølgelig kaffe og kage. Sidste del aftenen blev startet af formanden Hans Erik, herefter Dora fra koncertudvalget, Gitte fra aktivitetsudvalget, Kirsten fra udsmykningsudvalget og Annette fra kirke- og kirkegårdsudvalget. Alle bidrog med fortællinger om arbejdet i menighedsrådet. Herefter fremlagde Karen Marie Andersen regnskabet ved hjælp af grafiske figurer og søjler, for på den måde at give et overskuelig beskrivelse af regnskabet. De fremmødte var aktive og stillede gode spørgsmål til menighedsrådet og vi håber alle synes det blev en hyggelig og informativ aften.

Gitte Ø. Poulsen