Sognecafe afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12,

Fredag formiddage kl.9.30 til 11.30.

Alle er hjerteligt velkomne.

Pris 20 kr. inkl. kaffe og brød

 

Program forår 2019

11. januar: Torben Klit
Emne: Uzbekistan, Kirgisistan, Xinjiang, Kina
Efter en længere rejse gennem Centralasien fortæller Torben Klit om historie og nutid i de ældgamle og nye lande. Silkevejen gennem 2000 år. De stolteste krigere, de smukkeste landskaber, de øde ørkener, de fantastiske byer, fattigdommen, børn og gamle på tvangsarbejde, de bortgemte, de forfulgte, korruption og magtmisbrug. De frie nomader og de fangne Urighurer.

25. januar: Knud Erik Jensen og Rita Sørensen
Emne: "Fem på tur"
En flere uger lang og fysisk krævende pilgrimsvandring på Caminoen opleves gennem billeder og fortælling

8. februar: Herdis Hansen      
Emne: "Focus på livet"
Hospicechef og medlem af etisk råd, Herdis Hansen, vil tale om den lindrende pleje og omsorg i Danmark, visitations-kriterier, dagligdagen på et hospice, om at være pårørende til en døende og brugen af frivillige på hospice. Sidst men ikke mindst om samtalen om den sidste tid, den nødvendige samtale om afslutning på livet.

22. februar: Jens Henrik Lassen
Emne: "Et lykkeligt liv kan godt se rodet ud"
Bondesøn, FDF ér, Soldat, Fotograf, Munk, Tryllekunstner, Fremmedlegionær, Globetrotter, Far, Ægtemand, Nyredonor, Økobonde, Kloakmester, Rytter, Julemand, Byggeleder og Frimurer.
Refektioner og betragtninger om livet, med egne oplevelser som baggrund. Bl.a. et ophold hos Mother Teresas munke i Calcutta. En fortælling om at prøve sig selv af, være opsøgende og nysgerrig efter at finde den oase hvor lykken kan blomstre frem.

8. marts: Kirsten Saurus Mehlsen og Søren Rønnehøj
Musikmedarbejder og tidligere indsat ved det topsikrede fængsel Enner Mark
Med fokus på musik og sang fortæller Kirsten og den tidligere indsatte Søren om afsoningsforholdene for de af vores medmennesker, som er frihedsberøvede fra få år og op til 12-16 år, livstid eller forvaring. Om at "så frø" og opleve de slår rod, og hvordan musikken kan være med til at lette afsoningen, og hjælpe de indsatte til at vende tilbage til os andre i samfundet som nogenlunde hele mennesker.

22. marts: Jens Bonde
Emne: Sirius Patruljen
Slædepatruljens opgaver er overvågning af den ubeboede kyststrækning på ca. 2100 km. Patruleringen foregår med hundeslæde i vinterhalvåret og om sommeren ved besejling af de isfrie fjorde.